Aanmelden

Aanmelden

Klanten zijn:

  • leden van de Voedselbank Amsterdam (met een geldige voedselbankpas)
  • mensen die via een hulpverlenende organisatie of hulpverlener bij ons worden aangemeld


Via de Voedselbank

Bent u lid van de Voedselbank in Amsterdam, dan kunt u zich inschrijven als lid bij Hebben & Houwen.

  • U kunt daarvoor op woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur bellen voor een afspraak.
  • U mag 2x per jaar komen winkelen op afspraak (voorjaar/zomer en herfst/winter).
  • Neem bij ieder bezoek een geldige legitimatie en uw geldige lidmaatschapspas van de Voedselbank mee.
  • De kleding kost u niets. U betaalt wel per bezoek aan H&H een entreebedrag.  Dit bedrag wordt gebruikt voor het zogenaamde “onderbroekenfonds”. Hiermee kunnen wij nieuw ondergoed aanschaffen.

Entreegeld:

  • tot 18 jaar € 1,- per bezoek
  • vanaf 18 jaar € 1,50 per bezoek


Komt u op verwijzing?
Als u geen lid bent van de voedselbank, maar u financieel niet in staat bent zelf kleding te kopen, dan kunt u ook bij ons terecht via een instantie die hulp verleent. Deze instantie kan u (en uw gezinsleden) digitaal bij ons aanmelden door per e-mail (hebbenenhouwen@outlook.com) een verwijsformulier bij ons aan te vragen. Als wij dat hebben ontvangen sturen we uw verwijzer een aanmeldingsformulier dat u samen met uw verwijzer invult.

Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier nemen wij contact met u op, of kunt u telefonisch contact met ons opnemen (via 06-424 944 61) om een afspraak te maken voor een bezoek aan onze winkel. Neem een geldige legitimatie mee naar de afspraak. Een verwijzing is geldig voor 2 afspraken (voorjaar/zomer en herfst/winter)

Verwijzing

Wij doen geen financiële toetsing, maar laten het aan de expertise van de verwijzer over om in te schatten wie onze diensten nodig heeft. Iedereen die werkt voor een organisatie die valt onder de Sociale Kaart (of een andere door ons goedgekeurde organisatie) kan een verwijzer zijn.