top of page
PILOT
NIEUWS
ONZE kledingbank is op AFSPRAAK IEDERE woensdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 geopend.
Voor vragen zijn wij bereikbaar via hebbenenhouwen@outlook.com
Hebben & Houwen verstrekt voor klanten gratis Covid testen. 
 
Zaterdag 4 februari is er weer vanaf 10:30 uur een Bazar
Wegens bouwactiviteiten kunnen we tot nader orde geen kleding aannemen

Met vriendelijke groet, Team Hebben & Houwen

Hebben & Houwen

Hebben & Houwen, Kledingbank voor heel Amsterdam!

Sinds 1 december 2017 heeft Amsterdam een kledingbank. De H&H is een gezellige en chique winkel, met goede, schone en eigentijdse kleding in de rekken. Er zijn diverse afdelingen voor alle leeftijden en we zijn ook gespecialiseerd in grote maten.

Persoonlijke aandacht en een warm welkom vinden we belangrijk. We leggen standaard de rode loper uit voor onze bezoekers en stylen iedereen persoonlijk.

Wie zijn onze klanten?

Wij hebben 2 verschillende doelgroepen: leden van de Voedselbank Amsterdam (met een geldige voedselbankpas) en mensen die op verwijzing via een intermediair bij ons komen.

Bent u lid van de Voedselbank in Amsterdam, dan kunt u zich inschrijven als lid bij de H&H. U kunt daarvoor op woensdag en vrijdag tussen 10 en 16 uur bellen voor een afspraak. U mag 2 x per jaar komen winkelen op afspraak (voorjaar/zomer en herfst/winter). Neem bij ieder bezoek een geldige legitimatie en uw geldige lidmaatschapspas van de Voedselbank mee. De kleding kost verder niets, u betaalt wel per bezoek aan de H&H een entreebedrag.  

Deze inkomsten gaan in het onderbroekenfonds: hiermee kunnen wij nieuw ondergoed aanschaffen en ook kunnen wij u een gratis kopje koffie of thee aanbieden.

Entree:

- tot 18 jaar € 1,- per keer

- vanaf 18 jaar € 1,50 per keer


Komt u op verwijzing? Uw verwijzer kan u digitaal bij ons aanmelden door per mail een verwijsbrief bij ons aan te vragen via hebbenenhouwen@outlook.com. Pas na bevestiging van ontvangst kunt u telefonisch een afspraak maken voor een bezoek (via 06-424 944 61). Neem een geldige legitimatie mee naar de afspraak. Een verwijzing is geldig voor 2 afspraken (voorjaar/zomer en herfst/winter).

Verwijzen voor en door wie?

Een verwijzing is bedoeld voor Amsterdammers die zelf over onvoldoende middelen beschikken om kleding aan te schaffen. Wij doen geen financiële toetsing, maar laten het aan de expertise van de verwijzer om in te schatten wie onze diensten nodig heeft. Iedereen die werkt voor een organisatie die valt onder de Sociale Kaart (of een andere door ons goedgekeurde organisatie) kan een verwijzer zijn. Aanmelden kan alleen via een intermediair.


Kapper

Goed nieuws! De H&H heeft nu ook een kapsalon geopend voor klanten vanaf 15 jaar. Zij kunnen voor een speciaal kniptarief een afspraak maken. Klanten van de H&H kunnen tijdens hun bezoek aan de winkel bij de balie meer informatie hierover ontvangen.

HH
MEMORIAL
geen krijgertjes, maar hebbertjes!
WIE

wie

Wie zijn wij?

Karin Prins en Zwaan van Dam, initiatiefnemers van de H&H:

Zwaan van Dam: “In mei 2015 zette Karin Prins een kledinguitgiftepunt op voor vluchtelingen bij het COA in Zaanstad. Daar leerden we elkaar kennen. Toen in juli 2017 de deuren van de locatie gesloten werden, bleef er 20 kub kleding over. Daar is het mee begonnen.”

Karin Prins: "Ik wilde altijd al graag een eigen kledingwinkel beginnen. Ik kreeg een summerschool-traject aangeboden van de Gemeente Zaanstad voor het opzetten van een maatschappelijk initiatief.  Toen bleek dat  Amsterdam nog geen kledingbank had, begon ik hiervoor een bedrijfsplan te schrijven. Zwaan van Dam hielp me daarbij. Van het één kwam het ander."

Vanaf augustus 2017 werden er oriënterende gesprekken gevoerd en op 1 november lag er een gebruiksovereenkomst met Het Fort, beheerder van het pand aan de Parlevinker 12. Per december startte er een pilot voor Amsterdam Noord. Er werd gefaseerd opgebouwd. Op 24 september 2018 was de officiële opening. De pilot eindigde per 1 januari 2019. Inmiddels wordt er gewerkt voor heel Amsterdam.

“We hopen allereerst dat De H&H een bijdrage kan leveren aan de armoedebestrijding in Amsterdam. Via eigentijdse kleding kunnen we sociale acceptatie van minima vergroten. Met de persoonlijke styling geven we mensen waardigheid en zetten we ze in hun kracht. Dat doen we met liefde!"

Door wie

Wij werken met een gezellig team van vrijwilligers. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en een groeiende sociale onderneming. Ouderen, jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn bij ons van harte welkom. 

 

Bestuur:

  • Voorzitter:                            Jan Dettmeijer

  • Penningmeester:                 Karen Westgeest

  • Secretaris:                           Marjon Vendrig

  • Toegevoegd lid:                   Peter Roggeveen

Winkel en Magazijn:

  • Winkel coordinator:             Karin Prins​

  • Vrijwilligers coordinator:      Angela Koot

Karin Prins en Zwaan van Dam, initiatiefnemers van de H&H.

Voor wie

Onze doelgroep bestaat uit Amsterdammers met de laagste besteedbare inkomens. Stille armoede heeft onze volle aandacht. Wij bouwen voortdurend aan een netwerk van verwijzers en hopen zoveel mogelijk Amsterdammers die zelf geen kleding (meer) kunnen betalen, te voorzien van gratis kleding, schoenen en woontextiel.

QUOTE

"Iedereen is MOOI, SOMS MOET JE MENSEN DAAR ALLEEN EVEN AAN HERINNEREN."​

Zwaan

"IK HEB NOG NOOIT ZULKE MOOIE ONDERBROEKEN GEHAD EN ZO'N JAS WILDE IK AL JAREN HEBBEN!"

KEES

"IK GA LEKKER SHOPPEN BIJ DE H&H, VOOR 1 EURO!"

sASKIA
Met wie
 

Wij zoeken de samenwerking met zoveel mogelijk instanties en mensen die in hun werkveld te maken krijgen met armoede en aanverwante problematiek. Dit zijn o.a. ook onze mogelijke verwijzers. Wij komen graag vertellen wat we doen en wie we zijn.We kunnen veel van elkaar leren. Wij willen mensen bekrachtigen en een beter gevoel over zichzelf geven, in samenwerking met anderen bereiken we samen meer. 

We volgen de ontwikkelingen op het gebied van armoedebestrijding op de voet, mede door netwerkbijeenkomsten in en om Amsterdam te bezoeken en we praten en denken graag mee. We hebben contact met andere kledingbanken in Nederland. We nemen deel aan lokaal overleg met de Professionals in Noord, schuiven aan bij buurttafels, hebben contact met de buurtregisseur, gebiedsmakelaars, diverse participatiemedewerkers in de buurthuizen, werken graag samen met andere (sociaal-/maatschappelijke-/culturele) initiatieven en onderhouden regelmatig contact met onze verwijzers. We hebben goede contacten binnen het Stadsdeelkantoor en met de Gemeente Amsterdam. We worden gesteund door een aantal (lokale) ondernemers/bedrijven.


Wij hebben een nauwe samenwerking met het Gère Paulussenhuis, het leefkringhuis in de Vogelbuurt, die ook de Voedselbanken in Amsterdam Noord verzorgt. Dit geldt ook voor de Sociale Kruidenier en Het Fort. Wij breiden steeds verder uit naar samenwerking met collega’s in andere delen van Amsterdam, waaronder Dress for Success.​ We gaan Amsterdam in met ons verhaal, live en via social media.

WAAROM

waarom

visie

Onze visie is: er is genoeg voor iedereen. Ieder mens verdient het om er goed uit te zien. Goede eigentijdse kleding draagt bij aan sociale acceptatie en geeft mensen een beter gevoel over zichzelf. Zo zetten we mensen in hun kracht.

missie

Onze eerste missie is een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding. Een zorg minder is een kans meer.

Ook willen wij sociaal iets betekenen voor de buurt en voor Amsterdam,  door vrijwilligers aan te trekken vanuit alle generaties en achtergronden. Op die manier kunnen wij iets doen aan eenzaamheid onder ouderen, kansen vergroten voor kansarmen op de arbeidsmarkt én een platform zijn voor talent. Wij willen mensen en groepen graag verbinden.

 

Wij leveren een belangrijke bijdrage aan het milieu door restanten van de mode-industrie her te verdelen. Wij brengen overvloed en schaarste direct met elkaar in verbinding. Er is een enorm overschot van de mode-industrie en er wordt veel verspild en weg gegooid. Zonde! We denken na over mogelijkheden om materialen her te gebruiken of direct door te geven aan bedrijfjes en initiatieven die dit al doen.

Handdoeken die net niet meer mooi genoeg zijn voor de winkel, geven wij door aan een dierenasiel.

Wij zoeken de samenwerking met andere sociaal-maatschappelijke initiatieven, ook die voor dezelfde doelgroep werken. Wat ons betreft staat de waardigheid van ieder mens hoog in het vaandel. Wij willen eraan bijdragen dat minima gewoon kunnen winkelen en niet meer voor de dagelijkse (gratis) boodschappen in de rij hoeven te staan.

QUOTE
GALLERIJ
KERN

Zijn

&

samenzijn

worden

&

groeien

geven

&

ontvangen

WAAR

waar

De buurt

De Banne is een ontwikkelbuurt in Amsterdam Noord en er is nog veel ruimte voor verbetering op alle fronten. Wij nemen actief deel in een werkgroep in de planfase.

 

De Banne kent een verscheidenheid aan problematiek, denk aan  achterstallig onderhoud, onveiligheid en sociaal-economische achterstand. Kinderen en jongeren uit deze buurt moeten meer kansen krijgen en te veel huishoudens leven ervan een minimuminkomen. Maar daarnaast heeft deze wijk ook een zeer groene leefomgeving, actieve bewoners en goede wijkvoorzieningen. (bron: Gebiedsplan Noordwest)

Onze aanwezigheid in De Banne draagt bij aan de leefbaarheid en gezelligheid in de buurt. Wij besteden aandacht aan de uitstraling van ons gebouw en wij betrekken de buurt en haar bewoners bij ons werk.

Wij denken en praten graag mee over de ontwikkelingen in De Banne en hopen dat we ook in de toekomstige plannen deel van deze buurt uit blijven maken en dat we een positieve bijdrage kunnen leveren in de nieuwe plannen. We hebben volop ideeën!

 

locatie

 

De H&H St. Kledingbank Amsterdam

Parlevinker 12
1034 PZ  Amsterdam

QUOTE

een zorg minder, een kans meer

VRIJWILLIGERS

vrijwilligers

Wie zoeken wij?
 

Wij zoeken mensen van alle leeftijden en achtergronden. Opleiding en ervaring zijn minder belangrijk dan motivatie en persoonlijkheid. Onze voorkeur gaat in eerste instantie uit naar bewoners uit de buurt. Maar iedereen is welkom om een bijdrage te komen leveren als vrijwilliger. We zijn benieuwd naar wat jij te bieden hebt en naar wat jouw talent en motivatie is.

Wat doen vrijwilligers?
Alle vrijwilligers draaien met elkaar de kledingbank. We zijn een team! We bespreken iedere ochtend de dag en de taken en eens per 2 maanden is er werkoverleg met alle vrijwilligers. Ieder heeft een eigen, maar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Vrijwilligerscoördinator

Onze coördinator vrijwilligers is er voor de vrijwilligers, ook als vertrouwenspersoon. Zij houdt zich bezig met de werving/selectie en zorgt dat mensen zich snel thuis voelen bij ons. Onze vrijwilligers zijn belangrijk!

Vergoeding

Wij vergoeden de werkelijk gemaakte reiskosten van vaste vrijwilligers. Reiskosten kunnen achteraf gedeclareerd worden. Tevens mogen vrijwilligers per maand een aantal stuks kleding uitzoeken, op basis van het aantal gewerkte dagdelen.

Scholing

Waar nodig bieden wij de vrijwilligers de mogelijkheid om workshops of trainingen te volgen die betrekking hebben op het functioneren bij De H&H. We huren soms een trainer/coach in op teamdagen om zo aan een hecht en veilig, maar ook professioneel  team te bouwen.

Vrijwilligersbeleid

Wij bieden ruimte voor vrijwilligers om bij ons hun eigen unieke talent in te zetten. Mensen worden het gelukkigst als ze mogen doen waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben. Als het kan en als het nodig is maken wij de taken en functies passend. Natuurlijk moeten we altijd een balans zien te vinden tussen het sociale en het functionele aspect. We hebben wel een klus te klaren!

 

“Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. We moeten op elkaar kunnen rekenen.”

Vrijwilligers vallen onder de vrijwilligersverzekering Amsterdam. Mensen die vanuit een bijstandsuitkering vrijwilligerswerk zoeken in het kader van de participatiewet, kunnen bij ons aankloppen.

Vacatures

Er zijn diverse functies regelmatig beschikbaar, kijk op https://hebbenenhouwen.vca.nu voor een actueel overzicht van de huidige vacatures

Algemeen:

  • Wij hopen ook op meertalige sollicitanten om te kunnen tolken en vertalen waar nodig.

  • Alle vrijwilligers moeten bereid zijn om gezamenlijk opruim- en schoonmaakwerkzaamheden te doen waar nodig.

  • Creatieve duizendpoten en all-rounders zijn van harte welkom!

SYMBOLEN
DONATIES

donaties

Kleding

Wij zijn afhankelijk van particulieren en bedrijven die hun restanten kleding, schoeisel en woontextiel aan ons willen doneren. Wij ontvangen graag moderne, eigentijdse kleding, in goede staat, schoon en gestreken. Er is vooral behoefte aan herenkleding en schoenen, grote maten kleding en winterkleding/jassen/schoeisel voor kinderen en tieners. Ook restpartijen nieuw ondergoed en sokken kunnen wij altijd goed gebruiken. Als u kleding wilt langsbrengen, neem dan even contact op met Karin Prins via 06-42494461. 

Ondernemers, fondsen, vermogende particulieren kunnen bij ons een formulier opvragen voor een (periodieke of gewone) gift in de vorm van geld of goederen (b.v. restpartijen). Een schenking aan een Algemeen Nut Beogende Instelling levert u fiscaal voordeel op. Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst. Of neem even contact op met het bestuur via hebbenenhouwen@outlook.com

Steun ons financieel

Wij zijn afhankelijk van fondsen, subsidies en giften om ons werk te kunnen doen. Wilt u ons initiatief financieel ondersteunen, dan kunt u een donatie doen op NL53 INGB 0008 10 61 32 ten name van de H&H, Hebben en Houwen, Stichting Kledingbank Amsterdam.

 

Sinds 13 oktober 2017 hebben wij een ANBI status. (Algemeen Nut Beogende Instelling)


Incidenteel zullen wij crowdfundingsacties houden die wij bekend maken via de website en via onze facebookpagina. 

steuntje

Als Steuntje kun je 1 kledingstuk uitzoeken in onze winkel en krijg je een gratis kopje koffie of thee.

€25.-

supporter

Als Supporter stylen we je persoonlijk in een complete outfit, eveneens met een kopje koffie of thee.

€100.-

pilaar

Als Pilaar nodigen we je uit voor een Syrisch diner op locatie, gemaakt door onze Syrische Chef Yamen en/of Mohamed.

€250.-
INTERIEUR
Er is genoeg voor iedereen!
CONTACT

contact


Winkel/magazijn:
Telefoon:

Bestuur bereikbaar via

E-mail: 

Bezoekersadres:
 

BTW-nr: 
KvK-nr: 
Bankrekeningnummer: 


Karin Prins
06 - 424 944 61

 

hebbenenhouwen@outlook.com


 

Parlevinker 12
1034 PZ  Amsterdam

NL858028554B01

69827133

NL53INGB0008106132

Jaarverslag

U kunt de jaarverslagen vinden via de volgende link:

Jaarverslag

Openingstijden

Hebben & Houwen winkel: voor leden en mensen met een verwijzing: op woensdag en vrijdag van 10 tot 16 uur op afspraak.

 

Banne Bazar
Openbare verkoopdag met kleding, speelgoed en klein huisraad.
Elke 1e zaterdag van de maand. 
Van 11 tot 16 uur. 
Locatie: Hebben & Houwen, Parlevinker 12

Mooi Mens Retro/Vintage winkel:

Hippe retro en vintage voor kleine prijsjes! Met jouw aankoop steun je de H&H!
Elke woe en vr van 10 tot 17 uur. Eerste zaterdag van de maand van 11 tot 17 uur. 

Adres: Parlevinker 12-b (links om de hoek van Parlevinker 12)
https://www.mooimens.amsterdam

Kapsalon CUTS (Ilona Gijsen):

Voor H&H-leden op afspraak op de woensdagmiddag. Niet-leden kunnen ook terecht tegen het reguliere tarief van woensdag t/m vrijdag van 10 - 18 uur en zaterdag van 10-17 uur.

Adres: Parlevinker 12-b (bij Mooi Mens winkel)

Meer info: http://www.ilonagijsen.nl/

Op zon- en feestdagen en tijdens de schoolvakanties zijn wij gesloten.

Bedankt! Bericht verzonden.

met dank aan:
Amsterdams_300px.png
oranje-fonds-logo.jpg
Maagdenhuis_300px.png
Moluku fughters.png
Rcoak.jpg
Hulp na onderzoek_300px.png
Kansfonds_300px.png
Winclove_300px.png