De kledingbank is geopend op woensdag en vrijdag. Let op, alleen op afspraak. 
De H&H neemt de riVM-richtlijnen in acht. Vriendelijk verzoek u aan de 1,5 meter afstand te houden, zowel binnen als buiten. Het dragen van een mondkapje is gewenst. Wij verstrekken deze gratis aan onze leden. 
De eerstvolgende Banne bazar is op za 3 oktober van 11.00 tot 16.00 
Het dragen van een mondkapje is ook dan gewenst. u kunt deze zelf meenemen of voor  1 euro bij ons aanschaffen bij de ingang. 
Onze mooi mens winkel is geopend op woe, vrij en za van 10.00 tot 17.00
(ook hier mondkapje gewenst).
Kleding langsbrengen is momenteel helaas niet mogelijk. 
Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen via onze website en social media kanalen. 
Met vriendelijke groet, team hebben & houwen

Hebben & Houwen, Kledingbank voor heel Amsterdam!

Sinds 1 december 2017 heeft Amsterdam een kledingbank. De H&H is een gezellige en chique winkel, met goeie, schone en eigentijdse kleding in de rekken. Er zijn diverse afdelingen voor alle leeftijden en we zijn gespecialiseerd in grote maten.
 

Persoonlijke aandacht en een warm welkom vinden we belangrijk. We leggen standaard de rode loper uit voor onze bezoekers en stylen iedereen persoonlijk.

Wie zijn onze klanten?

Wij hebben 2 soorten klanten. Leden van de Voedselbank Amsterdam (met een geldige voedselbankpas) en mensen die op verwijzing via een intermediair bij ons komen.

Bent u lid van de Voedselbank in Amsterdam, dan kunt u zich inschrijven als lid bij de H&H. U kunt daarvoor op woensdag en vrijdag tussen 10 en 16 uur bellen voor een afspraak of langskomen in onze winkel. U mag 2 x per jaar gratis komen winkelen op afspraak (voorjaar/zomer en herfst/winter). Neem bij ieder bezoek een geldige legitimatie en uw geldige lidmaatschapspas van de Voedselbank mee. 

Komt u op verwijzing? Uw verwijzer kan u digitaal bij ons aanmelden door per mail een verwijsbrief bij ons aan te vragen via hebbenenhouwen@outlook.com. Pas na bevestiging van ontvangst kunt u langskomen op afspraak, op woensdag of vrijdag tussen 10 en 16 uur in onze winkel. Neem een geldige legitimatie mee naar de afspraak. Een verwijzing is geldig voor 2 afspraken (voorjaar/zomer en herfst/winter).

 

Verwijzen voor en door wie?

Een verwijzing is bedoeld voor Amsterdammers die zelf over onvoldoende middelen beschikken om kleding aan te schaffen. Wij doen geen financiële toetsing, maar laten het aan de expertise van de verwijzer om in te schatten wie onze diensten nodig heeft. Iedereen die werkt voor een organisatie die valt onder de Sociale Kaart (of een andere door ons goedgekeurde organisatie) kan een verwijzer zijn. Aanmelden kan alleen via een intermediair.

 

Entree:

- tot 18 jaar 0,50 cent per keer

- vanaf 18 jaar 1 euro per keer
 

​Dit geld gaat in het onderbroekenfonds. Hier kunnen wij nieuw ondergoed van aanschaffen en u een gratis kopje koffie of thee van aanbieden.

Kapper

Goed nieuws! de H&H heeft nu ook een kapsalon geopend voor klanten vanaf 15 jaar. Zij kunnen voor het speciale kniptarief van € 10,- een afspraak maken. Klanten van de H&H kunnen tijdens hun bezoek aan de winkel bij de balie meer informatie hierover ontvangen. 

Hebben & Houwen

 
 
geen krijgertjes, maar hebbertjes!
 

wie

Wie zijn wij?

Karin Prins en Zwaan van Dam, initiatiefnemers van de H&H:

Zwaan van Dam: “In mei 2015 zette Karin Prins een kledinguitgiftepunt op voor vluchtelingen bij het COA in Zaanstad. Daar leerden we elkaar kennen. Toen in juli 2017 de deuren van de locatie gesloten werden, bleef er 20 kub kleding over. Daar is het mee begonnen.”

Karin Prins: "Ik wilde altijd al graag een eigen kledingwinkel beginnen. Ik kreeg een summerschool-traject aangeboden van de Gemeente Zaanstad voor het opzetten van een maatschappelijk initiatief.  Toen bleek dat  Amsterdam nog geen kledingbank had, begon ik hiervoor een bedrijfsplan te schrijven. Zwaan van Dam hielp me daarbij. Van het één kwam het ander."

Vanaf augustus 2017 werden er oriënterende gesprekken gevoerd en op 1 november lag er een gebruiksovereenkomst met Het Fort, beheerder van het pand aan de Parlevinker 12. Per december startte er een pilot voor Amsterdam Noord. Er werd gefaseerd opgebouwd. Op 24 september 2018 was de officiële opening. De pilot eindigde per 1 januari 2019. Inmiddels wordt er gewerkt voor heel Amsterdam.

“We hopen allereerst dat De H&H een bijdrage kan leveren aan de armoedebestrijding in Amsterdam. Via eigentijdse kleding kunnen we sociale acceptatie van minima vergroten. Met de persoonlijke styling geven we mensen waardigheid en zetten we ze in hun kracht. Dat doen we met liefde!"

Door wie

Wij werken met een gezellig team van vrijwilligers. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en een groeiende sociale onderneming. Ouderen, jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn bij ons van harte welkom. 

 

Bestuur:

  • Voorzitter:                            Jan Dettmeijer

  • Penningmeester:                 Karen Westgeest

  • Secretaris:                           Marjon Vendrig

  • Toegevoegd lid:                   Zwaan van Dam

Management:

  • Bedrijfsleider:                       Karin Prins

  • Secretariaat:                        Thea Rosseboom

Karin Prins en Zwaan van Dam, initiatiefnemers van de H&H.

Voor wie

Onze doelgroep bestaat uit Amsterdammers met de laagste besteedbare inkomens. Stille armoede heeft onze volle aandacht. Wij bouwen voortdurend aan een netwerk van verwijzers en hopen zoveel mogelijk Amsterdammers die zelf geen kleding (meer) kunnen betalen, te voorzien van gratis kleding, schoenen en woontextiel.

 

"Iedereen is MOOI, SOMS MOET JE MENSEN DAAR ALLEEN EVEN AAN HERINNEREN."​

Zwaan

"IK HEB NOG NOOIT ZULKE MOOIE ONDERBROEKEN GEHAD EN ZO'N JAS WILDE IK AL JAREN HEBBEN!"

KEES

"IK GA LEKKER SHOPPEN BIJ DE H&H, VOOR 1 EURO!"

sASKIA
Met wie
 

Wij zoeken de samenwerking met zoveel mogelijk instanties en mensen die in hun werkveld te maken krijgen met armoede en aanverwante problematiek. Dit zijn o.a. ook onze mogelijke verwijzers. Wij komen graag vertellen wat we doen en wie we zijn.We kunnen veel van elkaar leren. Wij willen mensen bekrachtigen en een beter gevoel over zichzelf geven, in samenwerking met anderen bereiken we samen meer. 

We volgen de ontwikkelingen op het gebied van armoedebestrijding op de voet, mede door netwerkbijeenkomsten in en om Amsterdam te bezoeken en we praten en denken graag mee. We hebben contact met andere kledingbanken in Nederland. We nemen deel aan lokaal overleg met de Professionals in Noord, schuiven aan bij buurttafels, hebben contact met de buurtregisseur, gebiedsmakelaars, diverse participatiemedewerkers in de buurthuizen, werken graag samen met andere (sociaal-/maatschappelijke-/culturele) initiatieven en onderhouden regelmatig contact met onze verwijzers. We hebben goede contacten binnen het Stadsdeelkantoor en met de Gemeente Amsterdam. We worden gesteund door een aantal (lokale) ondernemers/bedrijven.


Wij hebben een nauwe samenwerking met het Gère Paulussenhuis, het leefkringhuis in de Vogelbuurt, die ook de Voedselbanken in Amsterdam Noord verzorgt. Dit geldt ook voor de Sociale Kruidenier en Het Fort. Wij breiden steeds verder uit naar samenwerking met collega’s in andere delen van Amsterdam, waaronder Dress for Success.​ We gaan Amsterdam in met ons verhaal, live en via social media.

 

waarom

visie

Onze visie is: er is genoeg voor iedereen. Ieder mens verdient het om er goed uit te zien. Goede eigentijdse kleding draagt bij aan sociale acceptatie en geeft mensen een beter gevoel over zichzelf. Zo zetten we mensen in hun kracht.

missie

Onze eerste missie is een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding. Een zorg minder is een kans meer.

Ook willen wij sociaal iets betekenen voor de buurt en voor Amsterdam,  door vrijwilligers aan te trekken vanuit alle generaties en achtergronden. Op die manier kunnen wij iets doen aan eenzaamheid onder ouderen, kansen vergroten voor kansarmen op de arbeidsmarkt én een platform zijn voor talent. Wij willen mensen en groepen graag verbinden.

 

Wij leveren een belangrijke bijdrage aan het milieu door restanten van de mode-industrie her te verdelen. Wij brengen overvloed en schaarste direct met elkaar in verbinding. Er is een enorm overschot van de mode-industrie en er wordt veel verspild en weg gegooid. Zonde! We denken na over mogelijkheden om materialen her te gebruiken of direct door te geven aan bedrijfjes en initiatieven die dit al doen.

Handdoeken die net niet meer mooi genoeg zijn voor de winkel, geven wij door aan een dierenasiel.

Wij zoeken de samenwerking met andere sociaal-maatschappelijke initiatieven, ook die voor dezelfde doelgroep werken. Wat ons betreft staat de waardigheid van ieder mens hoog in het vaandel. Wij willen eraan bijdragen dat minima gewoon kunnen winkelen en niet meer voor de dagelijkse (gratis) boodschappen in de rij hoeven te staan.

 
 
 

Zijn

&

samenzijn

worden

&

groeien

geven

&

ontvangen

 

waar

De buurt

De Banne is een ontwikkelbuurt in Amsterdam Noord en er is nog veel ruimte voor verbetering op alle fronten. Wij nemen actief deel in een werkgroep in de planfase.

 

De Banne kent een verscheidenheid aan problematiek, denk aan  achterstallig onderhoud, onveiligheid en sociaal-economische achterstand. Kinderen en jongeren uit deze buurt moeten meer kansen krijgen en te veel huishoudens leven ervan een minimuminkomen. Maar daarnaast heeft deze wijk ook een zeer groene leefomgeving, actieve bewoners en goede wijkvoorzieningen. (bron: Gebiedsplan Noordwest)

Onze aanwezigheid in De Banne draagt bij aan de leefbaarheid en gezelligheid in de buurt. Wij besteden aandacht aan de uitstraling van ons gebouw en wij betrekken de buurt en haar bewoners bij ons werk.

Wij denken en praten graag mee over de ontwikkelingen in De Banne en hopen dat we ook in de toekomstige plannen deel van deze buurt uit blijven maken en dat we een positieve bijdrage kunnen leveren in de nieuwe plannen. We hebben volop ideeën!

 

locatie

 

De H&H St. Kledingbank Amsterdam

Parlevinker 12
1034 PZ  Amsterdam

 

een zorg minder, een kans meer

 

vrijwilligers

Wie zoeken wij?
 

Wij zoeken mensen van alle leeftijden en achtergronden. Opleiding en ervaring zijn minder belangrijk dan motivatie en persoonlijkheid. Onze voorkeur gaat in eerste instantie uit naar bewoners uit de buurt. Maar iedereen is welkom om een bijdrage te komen leveren als vrijwilliger. We zijn benieuwd naar wat jij te bieden hebt en naar wat jouw talent en motivatie is.

Wat doen vrijwilligers?
Alle vrijwilligers draaien met elkaar de kledingbank. We zijn een team! We bespreken iedere ochtend de dag en de taken en eens per 2 maanden is er werkoverleg met alle vrijwilligers. Ieder heeft een eigen, maar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Vrijwilligerscoördinator

Onze coördinator vrijwilligers is er voor de vrijwilligers, ook als vertrouwenspersoon. Zij houdt zich bezig met de werving/selectie en zorgt dat mensen zich snel thuis voelen bij ons. Onze vrijwilligers zijn belangrijk!

Vergoeding

Wij vergoeden de werkelijk gemaakte reiskosten van vaste vrijwilligers. Reiskosten kunnen achteraf gedeclareerd worden. Tevens mogen vrijwilligers per maand een aantal stuks kleding uitzoeken, op basis van het aantal gewerkte dagdelen.

Scholing

Waar nodig bieden wij de vrijwilligers de mogelijkheid om workshops of trainingen te volgen die betrekking hebben op het functioneren bij De H&H. We huren soms een trainer/coach in op teamdagen om zo aan een hecht en veilig, maar ook professioneel  team te bouwen.

Vrijwilligersbeleid

Wij bieden ruimte voor vrijwilligers om bij ons hun eigen unieke talent in te zetten. Mensen worden het gelukkigst als ze mogen doen waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben. Als het kan en als het nodig is maken wij de taken en functies passend. Natuurlijk moeten we altijd een balans zien te vinden tussen het sociale en het functionele aspect. We hebben wel een klus te klaren!

 

“Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. We moeten op elkaar kunnen rekenen.”

Vrijwilligers vallen onder de vrijwilligersverzekering Amsterdam. Mensen die vanuit een bijstandsuitkering vrijwilligerswerk zoeken in het kader van de participatiewet, kunnen bij ons aankloppen.

Vacatures

Er zijn diverse functies regelmatig beschikbaar, kijk op https://hebbenenhouwen.vca.nu voor een actueel overzicht van de huidige vacatures

Algemeen:

  • Wij hopen ook op meertalige sollicitanten om te kunnen tolken en vertalen waar nodig.

  • Alle vrijwilligers moeten bereid zijn om gezamenlijk opruim- en schoonmaakwerkzaamheden te doen waar nodig.

  • Creatieve duizendpoten en all-rounders zijn van harte welkom!

 
 

donaties

Kleding

Wij zijn afhankelijk van particulieren en bedrijven die hun restanten kleding, schoeisel en woontextiel aan ons willen doneren. U kunt de spullen afgeven op woensdag en vrijdag in de winkel. Wij zijn aanwezig van 10 tot 16 uur.

Ondernemers, fondsen, vermogende particulieren kunnen bij ons een formulier opvragen voor een (periodieke of gewone) gift in de vorm van geld of goederen (b.v. restpartijen). Een schenking aan een Algemeen Nut Beogende Instelling levert u fiscaal voordeel op. Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst. Of neem even contact op met het bestuur op 06 282 582 06.

Steun ons financieel

Wij zijn afhankelijk van fondsen, subsidies en giften om ons werk te kunnen doen. Wilt u ons initiatief financieel ondersteunen, dan kunt u een donatie doen op NL53 INGB 0008 10 61 32 ten name van de H&H, Hebben en Houwen, Stichting Kledingbank Amsterdam.

 

Sinds 13 oktober 2017 hebben wij een ANBI status. (Algemeen Nut Beogende Instelling)


Incidenteel zullen wij crowdfundingsacties houden die wij bekend maken via de website en via onze facebookpagina. 

steuntje

Als Steuntje kun je 1 kledingstuk uitzoeken in onze winkel en krijg je een gratis kopje koffie of thee.

€25.-

supporter

Als Supporter stylen we je persoonlijk in een complete outfit, eveneens met een kopje koffie of thee.

€100.-

pilaar

Als Pilaar nodigen we je uit voor een Syrisch diner op locatie, gemaakt door onze Syrische Chef Yamen en/of Mohamed.

€250.-
 
Er is genoeg voor iedereen!
 

contact


Winkel/magazijn:
Telefoon:

Bestuur bereikbaar via

E-mail: 

Bezoekersadres:
 

BTW-nr: 
KvK-nr: 
Bankrekeningnummer: 


Karin Prins
06 - 424 944 61

 

hebbenenhouwen@outlook.com


 

Parlevinker 12
1034 PZ  Amsterdam

NL858028554B01

69827133

NL53INGB0008106132

Openingstijden

Voor leden en mensen met een verwijzing is de winkel geopend op woensdag en vrijdag van 10 tot 16 uur.

Eens per maand, op de eerste zaterdag, organiseren wij De Banne Bazar, een openbare verkoopdag met kleding, speelgoed en klein huisraad, van 11 tot 16 uur.

Op zon- en feestdagen en tijdens de schoolvakanties zijn wij gesloten.

met dank aan:
 
H & H in de Media